Om budgivning

Vi tillämpar öppen budgivning. Det betyder att alla budgivare kan få information om vilja bud som har kommit in.

Säljaren har fri prövningsrätt. Det innebär att säljaren bestämmer när, hur, till vem och till vilket pris fastigheten säljs.

När köpet är klart lämnar fastighetsmäklaren ut budgivarnas namn och telefonnummer samt information om buden till köparen. På så sätt kan köparen kontrollera att budgivningen har gått rätt till.