Undersökningsplikt

Som köpare har du undersökningsplikt när du köper ett hus. Det innebär att du måste besiktiga huset för att få reda på vilka eventuella fel och brister som är möjliga att upptäcka. Därför ligger det i ditt eget intresse att noggrant undersöka fastigheten som du vill köpa. Utförligare information lämnas vid visningen.