Visning

Visningar utformas efter säljarens behov och önskemål.
Vi har erfarenhet av uppdrag med såväl bokade visningar som öppna visningar.

visningar